Move cursor and scroll down

Vyhlasujeme, že etické princípy lovu sú pre nás prvoradé.

Týka sa to nielen spôsobu, formy a podmienok lovu s prihliadnutím na ochranu okolitej prírody, ale aj selektívneho výberu trofejovej zveri. Nepreferujeme lov v oborách, pre zver v nevýhodných podmienkach, lovíme len staré, na odstrel zrelé jedince, a to len v dobe na to určenej.

Uznávame klasické spôsoby lovu, kde lovec nie je nijak zvýhodnený oproti bežným podmienkam.

Veríme,  že srdcom a správaním ozajstní lovci to ocenia. Uvedomujeme si, že takáto cesta lovu je ťažšia, ale výsledok je o to cennejší a vzácnejší – zážitok z lovu je neporovnateľne lepší.