Move cursor and scroll down

Náš dávny sen o poľovníckych výpravách do ďalekých, často exotických krajín sa postupne menil na skutočnosť v posledných rokoch. Zážitky a dobrodružstvá z divočiny v rôznych kútoch sveta prekročili všetky naše predstavy. Získali sme cenné skúsenosti pri spoznávaní poľovnej kultúry, zvykov a špecifík rôznych krajín a kontinentov. Vstupom do popredných svetových poľovníckych klubov sa nám otvárajú nové dimenzie pri love v najvýznamnejších poľovníckych destináciách vo svete, najmä vo vysnívanej Afrike. Zároveň je to pre nás záväzok, čo sa týka globálnej poľovníckej etiky, ochrany prírody a práv ozajstných lovcov – sportsmenov.

Best places for hunters, from hunters.

Na základe hore uvedených sme sa rozhodli formou tejto rodinnej poľovníckej agentúry umožniť aj Vám prežiť nevšedné dobrodružstvá pri love veľkej (trofejovej) a nebezpečnej zveri so všetkým, čo k tomu patrí, získať nielen cenné trofeje, ale najmä lovecké zážitky na celý život. Ponúkame organizáciu loveckých výprav na piatich kontinentoch.

Niektoré trofeje sa získavajú veľmi ťažko, ale o to sú zážitky a spomienky vzácnejšie a trvalejšie. Najmä lov nebezpečnej zveri predpokladá dôkladnú prípravu lovcov nielen po stránke technickej výbavy, ale aj po zdravotnej a kondičnej stránke (fyzickej a psychickej), aby sa minimalizovali riziká lovu.

Veľmi si vážime krásu biotopov, danosti a možnosti lovu v Strednej Európe, preto máme ambície cestou organizovania poľovníckych akcií pre zahraničných sportsmenov, poskytnúť  čo najkvalitnejšie služby, poľovnícke zážitky, hodnotné trofeje, a v neposlednom rade  aby zahraniční hostia mohli spoznať náš región, o ktorom väčšinou skoro nič nevedia.